atkalas

ãtkalas, -à adj. (3b) 1. Yl žr. atgalias 2: Ãtkala ranka (rankos viršum, antrąja puse) davė J.Jabl. Atkala ranka duosiu, ir tu nukuitėsi J. Ans man kliuvo ãtkala ranka (atgal mesdamas ranka) Akm. Tu man negrasyk su atkalaĩs kumščiais Krtv. Duoti iš atkalõs, su ãtkala ranka Kv. Atsitrauk nu manęs – gausi iš atkalõs Plt. | Ãtkala (kaire) ranka kapo[ja] malkas Žr.
atkalaĩ adv.; D.Pošk.
2. atsikolęs, atsilošęs, atsirėmęs: Jis antai atkalas stovi, t. y. atsikolęs, atsilošęs J. Gelda atkala stovi prie sienos J.
◊ su ãtkala šìrdžia nenoromis: Su atkala širdžia duodu, t. y. nenorėdamas, supykęs J.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • atbulas — ãtbulas, à adj. (3b) 1. judantis užpakaliu ar nugara į priekį, atžagarias, atkalas, atpakalias: Vėžys eit atbulas K. Išsigandusi atšoko atbulà Vrb. Uošvė atbula atsitraukė į gretimą kambarį P.Cvir. Kai mėšlą veža, labai sunku atbulì arkliai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.